Aktuality

Topení biomasou v automatickém kotli

Datum: 29. 9. 2020

Rozhodli jste se topit biomasou? Automatický kotel na tuhá paliva VITOFLEX 300-RF vám nabízí možnost vytápění peletami, dřevní štěpkou nebo třískami. Dřevěná paliva na vytápění mohou mít maximální obsah vody 35 %. Jmenovitý tepelný výkon kotle VITOFLEX 300-RF je 150 až 540 kW.

Plně automatizovaný kotel vám usnadní obsluhu

Datum: 31. 8. 2020

Usnadněte si obsluhu kotle. Rádi bychom vám představili plně automatizovaný kotel na dřevo VITOFLEX 300-VF s plochým podávacím roštovým topeništěm, který má výkon 280 až 1700 kW. Tento kotel má účinnost až 92 %.

Efektivní olejové vytápění díky kondenzační technice

Datum: 29. 7. 2020

Začněte vytápět efektivně díky kondenzační technice, která nevyužívá pouze teplo vzniklé při spalování jako měřitelná teplota topných plynů (tepelná hodnota), ale dodatečně i obsah jeho vodní páry (výhřevnost).

Kotel na dřevěné palivo Vitoligno 300-UF

Datum: 3. 3. 2020

Hledáte spolehlivý kotel na dřevěné palivo? Rádi bychom vám představili kotel na dřevo s roštovým topeništěm Vitoligno 300-UF, který je vhodný pro dřevěné palivo s maximálním obsahem vody 50 %. Jmenovitý tepelný výkon tohoto kotle je 390 až 1250 kW.

Tepelná čerpadla Viessmann

Datum: 12. 11. 2018

Tepelná čerpadla Viessmann představují efektivní způsob jak ušetřit náklady za vytápění a zároveň ekologicky vyrobit teplo. Tepelné čerpadlo totiž využívá energii, která je v okolním prostředí neomezeně a zdarma vždy k dispozici. Pro zužitkování této energie vyžaduje plnohodnotný topný systém pouze malou část elektrické energie na pohon a čerpadlo.

Ekologické solární kolektory

Datum: 1. 8. 2018

Investice do solárních kolektorů se vám mnohonásobně vyplatí. Jejich používání je totiž ekonomické i ekologické zároveň. Ideální variantou je například kondenzační kotel v kombinaci se slunečním kolektorem. Olejové a plynové kondenzační kotle Viessmann přeměňují použitý topný olej popř. plyn z 98% na teplo. S ohledem na aktuální ceny energie je to nejhospodárnější alternativa.
1234