Aktuality

Proč zvolit kondenzační kotel Viessmann?

Datum: 20. 6. 2016

Nejdříve se podíváme na základní princip kondenzační techniky. Při spalování zemního plynu vzniká určité množství vody a hořením dochází k ohřevu vody, která pak v podobě vodní páry s oxidem uhličitým tvoří spaliny hoření a následně odchází.
1234