Efektivní olejové vytápění díky kondenzační technice

Začněte vytápět efektivně díky kondenzační technice, která nevyužívá pouze teplo vzniklé při spalování jako měřitelná teplota topných plynů (tepelná hodnota), ale dodatečně i obsah jeho vodní páry (výhřevnost). Kondenzační kotle Viessman jsou schopny téměř úplně odebrat teplo, které je obsažené ve spalinách a dodatečně ho přeměnit na výhřevné teplo a to využít.

Kondenzační kotle Viessman jsou vyhledávané pro své vysoce výkonné výměníky tepla, které spaliny před únikem do komína vychladí natolik, že vodní pára, která je v nich obsažena cíleně kondenzuje a dodatečně přenáší do topného systému uvolněné teplo z kondenzace.

S touto technologií dosahuje olejový kondenzační kotel normovaného stupně využití až 98% (vztaženo na Hs). Vytápění olejem pomocí kondenzačního kotle tak pracuje velmi úsporně z hlediska energie což šetří jak peněženku tak životní prostředí. Máte zájem o kondenzační kotle? Kontaktujte nás.