Kogenerační jednotky

Staňte se o něco víc nezávislými na externím zásobování elektrickým proudem a stoupajících cenách elektřiny. Kogenerace je inovativním druhem výroby elektrické energie a tepla.

Výroba elektřiny při vytápění

S ohledem na energetický obrat a zvyšující se ceny elektřiny roste význam decentralizované výroby elektřiny. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KWK), bude v následujících letech důležitým doplněním k centrálním elektrárnám.

Cílem je zvýšit do roku 2020 podíl elektřiny z kogeneračních jednotek z nynějších 16 na 25 %. Kromě mikrokogeneračních jednotek se Stirlingovým motorem se do popředí posunou topná zařízení na bázi palivových článků.

Mimořádně vysoká energetická efektivita: kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Při výrobě elektřiny vzniká odpadní teplo, které se v centrálních elektrárnách ztrácí. Protože kogenerační jednotky využívají odpadní teplo pro vytápění a ohřev pitné vody, dosahují celkové účinnosti, která je dvojnásobná, oproti oddělené výrobě elektřiny a tepla.

Mikrokogenerace na Stirlingově principu

Staňte se o něco víc nezávislými na externím zásobování elektrickým proudem a stoupajících cenách elektřiny – s inovativním druhem výroby elektrické energie a vytápěním, které současně vyrábí teplo a elektřinu – kogenerační jednotkou.

VITOTWIN 300-W

VITOTWIN 300-W 

Výhody kogenerace VITOTWIN 300-W:

 • Ideálně vhodný pro modernizace rodinných a dvougeneračních domů
 • Paralelní výroba elektřiny a tepla
 • Velmi tichý provoz
 • Nezávislý na vzrůstajících cenách elektřiny díky výrobě a využití elektřiny vlastní
 • Třída energetické účinnosti: A+

Vyrábět elektřinu a pohodlně vytápět

Kompaktní mikrokogenerace přístroj Vitotwin 300-W zajišťuje komfortní vytápěcí teplo a současně dodává základní potřebu elektřiny.

V tomto nástěnném přístroji jsou integrovány Stirlingův motor pro výrobu elektřiny a tepla a špičkovací plynový kondenzační kotel. Externí zásobník akumuluje teplo a zajišťuje zásobování teplou vodou.

Vyrobená elektřina bude použita v domácnosti: Podle potřeby lze motor individuálně připojit pomocí spínacích hodin, dálkového rádiového ovládání nebo automatických bezdrátových zásuvek.

S vlastně vyrobenou elektřinou mohou být zásobovány všechny elektrické přístroje v domě – to snižuje účet za elektřinu.

Kogenerační jednotky pro provoz na zemní/zkapalněný plyn

S více než 25 lety zkušeností v tomto výrobním oboru nabízí firma Viessmann účinné, plynem poháněné systémy pro kogenerační jednotky. Kromě sériové výroby jsou speciálně vyráběny i kogenerační jednotky podle individuálních požadavků zákazníka.

Vitobloc 200 typ EM-6/15, Kogenerační jednotka základní úrovně

Kogenerační jednotka pro hospodárnou výrobu tepla a elektřiny, Modul EM-6/15, provoz na zemní plyn, výkony: 6 kWel/15 kWth, Modul EM-6/15 LPG, provoz na zkapalněný plyn, výkony: 6 kWel/14 kWth.

Vitobloc 200 typ EM-6 

Výhody kogenerační jednotky Vitobloc 200 typ EM-6/15:

 • Hospodárná výroba elektřiny a tepla pro vlastní spotřebu
 • Kompletně připraveno pro připojení a otestováno v továrně
 • 3-válcový plynový motor s tichým chodem
 • Interval údržby: 6000 Provozních hodin bez doplňování oleje
 • A++

Kousek nezávislosti

Mini-kogenerační jednotky Vitobloc 200 EM-9/20 umožňují svým uživatelům být o něco nezávislejší na veřejném zásobování elektrickou energii. Při provozu vyrábí současně elektřinu a teplo. Elektřina může být použita buď pro vlastní spotřebu nebo jí může být za provizi napájena veřejná distribuční síť. Vzniklé teplo bude použito k vytápění.

Mini kogenerační jednotky jsou ideální pro malé komerční provozy, hotely, stravování, autosalóny, zahradnictví, plavecké bazény a bytové domy. Kompaktní kogenerační moduly poskytují výkon 6 kWel a 14,8 kWth. Díky integrované kondenzační technice bude až 94 procent použitého paliva přeměněno v energii.

Vysoká hospodárnost

Moduly Vitobloc 200 jsou rozsáhle technicky vybaveny již z výroby. Náleží k tomu elektroměry a elastické propojky pro plyn, spaliny, odpadní vzduch a topnou vodu. To šetří čas a náklady při plánování, montáži, uvedení do provozu.

Interval údržby je 6000 hodin bez doplňování oleje. Tím je servis jednou za rok zcela dostačující.

Kogenerační jednotka pro provoz na zemní plyn

S více než 25 lety zkušeností v tomto výrobním oboru nabízí firma Viessmann účinné, plynem poháněné systémy pro kogenerační jednotky. Kogenerační jednotka na zemní plyn vyrábí současně teplo a elektrickou energii. Kromě sériové výroby jsou speciálně vyráběny i kogenerační jednotky podle individuálních požadavků zákazníka.

Vitobloc 200, typ EM-50/81

Kogenerační jednotka pro hospodárnou výrobu tepla a elektřiny, modul EM-50/81, provoz na zemní plyn, výkony: 50 kWel/81 kWth.

Vitobloc 200, typ EM-50 

Výhody kogenerační jednotky Vitobloc 200, typ EM-50/81:

 • Hospodárná výroba elektřiny a tepla pro vlastní spotřebu
 • Kompletně připraveno pro připojení a otestováno v továrně
 • Tichý 4-válcový plynový Ottův motor (je možné na bio-/zemní plyn)
 • Osvědčené dálkové kontrolní systémy prostřednictvím internetového prohlížeče

Osvědčená technika

Viessmann kogenerační jednotky (BHKW) Vitobloc 200 jsou systémy připravené k provozu. Na jednotném rámu sedí motor, generátor, zvukotěsný plášť a regulace.

Kogenerační jednotky jsou ideální tam, kde je potřebný trvalý odběr tepla a poskytnut co nejdelší možný cyklus pro výrobu elektrické energie. To platí např. pro hotely, bytová zařízení od 30 do 50 bytových jednotek, zotavovny, plavecké bazény, nákupní centra včetně průmyslu, obchodu a podnikání.

Kogenerační moduly Vitobloc 200 EM-50/81 poskytují výkon 50 kWel a 81 kWth. S do série zapojeným kondenzačním tepelným výměníkem lze do topného systému přivádět 16 kWth navíc.

Vysoká hospodárnost díky dlouhým intervalům údržby

Delší intervaly údržby díky integrovanému dodávání mazacího oleje snižují provozní náklady a dobu odstávky. K zapojení připravené a ze závodu přezkoušené jednotky zaručují minimální náklady na instalaci a zkontrolované výkonové hodnoty.