Kotle na biomasu

Moderní systémy pracují plně automaticky a jsou vybaveny regulačními a bezpečnostními zařízeními pro spolehlivý, efektivní a bezpečný provoz.

VITOFLEX 300-RF, vhodný i pro kontejnery 

Automatický kotel na tuhá paliva, pro peletky, dřevní štěpku a třísky, pro dřevěná paliva s maximálním obsahem vody 35 %, jmenovitý tepelný výkon: 150 až 540 kW.
 
VITOFLEX 300-RF 

Výhody kotle Vitoligno 300-RF:

 • Pro dřevěné peletky, štěpky a třísky
 • Automatické zapalování
 • Patentované rotační spalování
 • Jednoduchá údržba díky automatickému odpopelnění
 • Vhodný pro zabudování do kontejneru

Kotel na dřevo s rotačním spalováním

Vitoflex 300-RF je automatický kotel na tuhá paliva pro dřevěné peletky, štěpky a třísky s maximálním obsahem vody 35 procent.

Posuvný šnek plynule přivádí palivo na pohyblivý rošt kde dochází ke zplyňování. Stoupající hořlavé plyny jsou pomocí rotačního ventilátoru smíchány se vzduchem a optimálně spáleny.

Se svým výkonem od 150 do 540 kW je vhodný pro novostavbu a modernizaci bytových domů.

Mobilní tepelná centrála v kontejneru

Kotle na dřevo Vitoflex 300-RF se také hodí pro mobilní použití jako kontejnerové řešení.

Ideální řešení všude, kde není k dispozici kotelna nebo pokud je během výměny topné centrály potřeba přechodně dodávat teplo.

Vitoligno 300-UF, pro nejtvrdší nasazení

Kotel na dřevo s roštovým topeništěm, pro dřevěné palivo s maximálním obsahem vody 50 %. Jmenovitý tepelný výkon: 390 až 1250 kW.

Vitoligno 300-UF 

Výhody kotle Vitoligno 300-UF:

 • Kotle na biomasu pro suché až vlhké dřevní palivo
 • Vysoká účinnost do 92 procent
 • Regulace výkonu od 30 do 100 %
 • Automatické odpopelnění
 • Individuální projektování

Čisté a efektivní spalování

Vitoflex 300-UF je dimenzován pro nejtvrdší podmínky použití (vysoká flexibilita paliva od W10 do W50). Spalovací komora je vyšamotována lisovanými a pálenými šamotkami s vysokým obsahem oxidu hlinitého pro vyšší odolnost.

Všechny roštové prvky se skládají z vysoce kvalitní silnostěnné chromové ocelolitiny a odolávají i nejvyšším teplotám.

Kombinované posuvné roštové a podsuvné topeniště

Kombinace posuvného roštového topeniště s podsuvným topeništěm představuje u Vitoflex 300-UF nejnovější stav techniky. Šnekový podávací dopravník vede dřevní palivo do žárové kopy, ve které se předsušuje

Na venkovním roštu a pohyblivém podávacím roštu se palivo úplně zplyňuje. Potom se dřevní plyny s řízeným přívodem sekundárního vzduchu spalují.

VITOFLEX 300-VF, plně automatizovaný kotel na dřevo 

Plně automatizovaný kotel na dřevo s plochým podávacím roštovým topeništěm, výkony: 280 až 1700 kW.

VITOFLEX 300-VF, 

Výhody kotle Vitoligno 300-VF:

 • kotle na biomasu pro suché až mokré dřevěné palivo
 • Vysoká účinnost do 92 procent
 • minimální tepelné ztráty díky kompletní izolaci
 • záruka výkonu do obsahu vody 45 procent
 • automatické odpopelnění

Vhodný pro nejrůznější dřevěná paliva

Vitoflex 300-VF je vhodný pro spalování vlhké smrkové štěpky, peletek nebo dřevních zbytků.

Podávací plochý rošt bude plněn šnekovým dopravníkem nebo hydraulickým podavačem s vodou chlazeným podávacím hrdlem. Na konci roštu přepraví šnek popel do uzavřeného popelníku.

Low-NOx-technika snižuje emise oxidů dusíku

Vitoflex spalovací komora je provedena s primárním odstupňováním vzduchu pro redukci emisí NOx.

Tento efekt bude následně zesílen díky zpětné cirkulaci spaliny (volitelně). Účinnost do 92 procent umožňuje nejvyšší efektivitu i při modulovaném způsobu provozu.