Kotle na kusové dřevo

Kotle Viessmann na tuhá paliva

Při zohlednění celkové investice je při současných cenách energií vytápění dřevem hospodárnou alternativou. Zplynovací kotel na dřevo poskytuje dlouhé přikládací intervaly, zároveň patří mezi cenově atraktivní kotle na dřevoplyn. Kotle na pevná paliva Viessmann se vyznačují vysokým stupněm účinnosti a nízkou spotřebou.

Kusové dřevo

Kusové dřevo je ideální pro všechny, kdo si mohou palivo opatřit sami, například z místního lesního hospodářství. Dřevo musí být náležitě suché, dobře uskladněno a vykazovat co nejmenší možnou zbytkovou vlhkost. Pro zajištění plynulého zásobování teplou vodou bude potřebný akumulační zásobník topné vody.

Viessmann Vitoligno 100-S, ideální přídavný kotel

Zplyňovací kotel na kusové dřevo, jmenovitý tepelný výkon: 20 kW.

Viessmann Vitoligno 100-S 

Výhody kotle Vitoligno 100-S:

 • Mimořádně cenově atraktivní kotel
 • Nezávislost na plynu a topném oleji
 • Velký plnicí prostor pro kusové dřevo do délky 50 cm
 • Dlouhé přikládací intervaly (každé čtyři hodiny)
 • Bivalentní provoz pro přípravu teplé vody

Hospodárný doplněk k oleji nebo plynu

Zplyňovací kotel na kusové dřevo Vitoligno 100-S je ideální přídavný kotel vhodný ke stávajícím olejovým nebo plynovým vytápěcím systémům.

Je vhodný rovněž pro novostavby a modernizace rodinných domů. Přesvědčí atraktivní cenou.

V interakci s plynovým nebo olejovým vytápěním přebírá Vitoligno 100-S hlavní zajištění dodávky topného tepla a teplé vody. Konvenční topný kotel se zapíná teprve při extrémně nízkých teplotách.

Velký plnicí prostor pro dlouhá polena

Vitoligno 100-S má velký plnicí prostor, do kterého lze vkládat kusové dřevo o délce do 50 centimetrů.

100litrový plnicí prostor umožňuje při plném naložení časy hoření až do čtyřech hodin.

Viessmann VITOLIGNO 250-S, specialista na štípané dřevo

Kotel na štípané dřevo určený pro půl metrová až metrová polena, jmenovitý tepelný výkon: 40 až 170 kW (obrázek: 40 až 75 kW).
 
Viessmann VITOLIGNO 250-S 

Výhody kotle Vitoligno 250-S:

 • Plnicí prostor pro polena do délky 1 m (od 85 kW)
 • Není citlivý na hřebíky nebo šrouby
 • Čisté a účinné spalování
 • Velký plnící prostor (185 až 500 litrů)
 • Je připraven pro montáž olejového hořáku

Nesčetněkrát osvědčený topný kotel na dřevo.

Topný kotel na dřevo Vitoligno 250-S byl vyvinut speciálně na spalování štípaného dřeva. Při výkonech do 75 kW pojme velký plnící prostor půlmetrová polena a od výkonu 85 kW dokonce až metrová polena.

Osvedčil se už nesčetněkrát a je velmi vhodný pro bytové domy, zemědělské podniky a také pro malé komerční provozy.

Regulace v závislosti na venkovní teplotě reguluje rozvod tepla od roztopení až po vyhoření. Čisté a účinné spalování dosahuje účinnosti až 92 %.

Vhodný také jako kotel na spalování topného oleje.

Potřebné přípojky hořáku jsou již připraveny. Provoz kotle se spalováním topného oleje je vhodný zejména v případě delší nepřítomnosti, pokud manuální vkládání polen není jednoduše možné.

Viessmann VITOLIGNO 250-F, pro flexibilní přísun paliva a automatický provoz

Topný kotel na štípané dřevo, dřevěné brikety, zbytkové dřevo, dřevní štěpku a pelety, jmenovitý tepelný výkon: 35 až 100 kW.
 
Viessmann VITOLIGNO 250-F 

Výhody kotle Vitoligno 250-F:

 • Automatické plnění peletami a dřevní štěpkou
 • Automatické zapalování pomocí zapalovacího ventilátoru
 • Automatické čištění výměníku tepla
 • Automatické odpopelnění spalinové komory
 • Flexibilní skladovací a podávací systém pro přísun paliva

Topný kotel na dřevo Vitoligno 250-F je vhodný pro štípané dřevo, dřevní pelety, dřevní štěpku, dřevěné brikety, zbytkové dřevo s hoblinami a kusové dřevo.

Pouze štípané dřevo musí být vloženo ručně, jinak funguje kotel z větší části automaticky.

Svým výkonovým spektrem od 35 do 100 kW je kotel určený pro modernizaci a výstavbu rodinných domů a komerčních prostor.

Automaticky probíhá také: zapalování a odpopelnění g

Kotel Vitoligno 250-F je vybaven automatickým plněním a automatickým zapalováním pomocí zapalovacího ventilátoru.

Pro rovněž automatickou funkci odpopelnění spalovací komory je v nabídce uzavřený zásobník pro pohodlné odstraňování popela.

V létě je možný režim pitné vody v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem vody.