Solární systémy

Solární systémy – Energie ze slunce – zdarma přímo domů

Kdo dnes investuje do nového topného zařízení, měl by si jeho doplnění solarním systémem naplánovat ihned. Takto může profitovat z nízké spotřeby tepla a kromě toho se každy měsíc může radovat ze snížených učtů za energii.

Instalace solarních kolektorů znamená ekologicky šetrnou volbu, protože emise CO2 snižujete trvale udržitelným způsobem. K tomu poskytuje firma Viessmann optimalní souhru všech komponentů a perspektivní techniku.

Vzhledem k našim více než 35 letům zkušeností s vývojem a výrobou solárních termických kolektorů se u firmy Viessmann můžete spolehnout na perspektivní techniku a nejvyšší kvalitu. Nezaleži na tom, zda chcete nový kondenzační kotel na olej nebo plyn, kotel na dřevo nebo tepelné čerpadlo – všechna zařízení od firmy Viessmann jsou již od výroby konstrukčně optimalizována pro jejich kombinovaní se solarní technikou.

Kondenzační technika plus solární termické systémy – optimální výsledek

Tomu, kdo dnes investuje do nového topení, doporučujeme kondenzační kotel. S ohledem na aktuální ceny energie je to nejhospodárnější alternativa. Olejové a plynové kondenzační kotle Viessmann přeměňují použitý topný olej popř. plyn z 98% na teplo.

Kombinací s vysoce efektivními slunečními kolektory Viessmann ušetříte až 35 % nákladů na vytápění, pokud se sluneční kolektory využívají jak pro přípravu teplé vody tak pro podporu vytápění. Už při přípravě teplé vody lze snížit potřebnou spotřebu energie až o 60 %.

Efektivní vytápění plynem díky kondenzační technice

Kondenzační technika nevyužívá pouze teplo, které vzniká při spalování jako měřitelná teplota topných plynů (tepelná hodnota), ale dodatečně i obsah jeho vodní páry (výhřevnost).
Kondenzační kotle jsou schopny téměř úplně odebrat teplo, které je obsažené ve spalinách a dodatečně ho přeměnit na výhřevné teplo a to využít.

Kondenzační kotle mají vysoce výkonné výměníky tepla, které spaliny před únikem do komína vychladí natolik, že vodní pára, která je v nich obsažena cíleně kondenzuje a dodatečně přenáší do topného systému uvolněné teplo z kondenzace.

S touto technologií dosahuje plynový kondenzační kotel normovaného stupně využití až 98% (vztaženo na Hs). Vytápění plynem pomocí kondenzačního kotle tak pracuje velmi úsporně z hlediska energie což šetří jak peněženku tak životní prostředí.

Výhřevnost (Hs) definuje množství tepla uvolněného při úplném spalování včetně vypařovacího tepla, které je obsaženo ve vodní páře topných plynů.

Efektivní olejové vytápění díky kondenzační technice

Kondenzační technika nevyužívá pouze teplo, které vzniká při spalování jako měřitelná teplota topných plynů (tepelná hodnota), ale dodatečně i obsah jeho vodní páry (výhřevnost). Kondenzační kotle jsou schopny téměř úplně odebrat teplo, které je obsažené ve spalinách a dodatečně ho přeměnit na výhřevné teplo a to využít.

Kondenzační kotle mají vysoce výkonné výměníky tepla, které spaliny před únikem do komína vychladí natolik, že vodní pára, která je v nich obsažena cíleně kondenzuje a dodatečně přenáší do topného systému uvolněné teplo z kondenzace.

S touto technologií dosahuje olejový kondenzační kotel normovaného stupně využití až 98% (vztaženo na Hs). Vytápění olejem pomocí kondenzačního kotle tak pracuje velmi úsporně z hlediska energie což šetří jak peněženku tak životní prostředí.

Výhřevnost (Hs) definuje množství tepla uvolněného při úplném spalování včetně vypařovacího tepla, které je obsaženo ve vodní páře topných plynů.

Ploché kolektory

Tyto vysoce výkonné ploché sluneční kolektory šetří v ročním průměru až 60 procent energie potřebné pro ohřev pitné vody. A díky sluneční energii lze v kombinaci s kondenzačním kotlem ušetřit více než třetinu celkových ročních nákladů na energii. Solární kolektor je ekologicky šetrnou volnou, protože emise CO2 snižujete trvale udržitelným způsobem.

VITOSOL 100-F

Cenově velmi aktraktivní plochý kolektor pro ohřev teplé vody a letních bazénů.

VITOSOL 100-F 

Výhody kolektorů VITOSOL 100-F:

 • Vysoce výkonný, cenově atraktivní plochý kolektor
 • Kolektor umožňuje univerzální montáž na střechu a na volném prostranství je montovatelný vodorovně nebo svisle – paralelně je možné zapojit až 12 kolektorů
 • Vysoká účinnost je dosažena absorbérem se selektivním povlakem a solárním krycím sklem odolným vůči krupobití
 • Trvalá těsnost a vysoká stabilita je dosažena průběžným celoobvodovým ohýbáním hliníkového profi lu a bezešvému těsnění
 • Zadní stěna z hliníkového plechu je odolná vůči proražení i korozi
 • Montážní systém fi rmy Viessmann umožňuje jednoduchou montáž – se staticky přezkoušenými a nerezavějícími komponenty z ušlechtilé oceli a hliníku
 • Jednotné pro všechny kolektory fi rmy Viessmann. Značka CE podle normy ČSN EN 12975 a certifi kát podle Solar Keymark

Vitosol 200-F, osvědčený kolektor

Výkonné ploché kolektory s vysoce selektivním povrchově upraveným absorbérem.

Vitosol 200-F 

Výhody kolektorů VITOSOL 200-F:

 • Vysoký výkon
 • Vhodný pro montáž na střechu, plochou střechu, do střechy a fasádu
 • Je možná vodorovná i svislá montáž
 • Na přání individuální RAL-lakování rámu
 • Trvale těsnící díky obvodovému kolektorovému rámu a bezešvému osazení tabulí

Vitosol 200-F SVK/SVKA, solární paket pro ohřev pitné vody

Příprava teplé vody v kompletním paketu – Efektivní využití sluneční energie pro přípravu teplé vody jednoduše provedeno: Se solárním paketem pro ohřev pitné vody od firmy Viessmann.

Vitosol 200-F SVK 

Výhody paketu Vitosol 200-F SVK/SVKA: 

 • Dva solární kolektory a zásobník na vodu v paketu
 • Ohřev pitné vody s bezplatnou sluneční energií
 • Vysoký výkon za příznivou cenu
 • Vzájemně optimálně sladěné komponenty
 • Nízká spotřeba proudu díky vysoce účinnému čerpadlu

Trubicové kolektory

Efektivně využité sluneční teplo – vysoce selektivní povrchově upravené absorbéry zachycují mimořádně velké množství sluneční energie a tak zajišťují vysokou účinnost. Obzvláště účinná tepelná izolace je zaručena díky vakuu v trubicích. Tím nedochází k žádným ztrátám mezi skleněnými trubicemi a absorbérem – a kolektor dokáže i nízké sluneční záření ještě přeměnit na využitelné teplo. Především v přechodném období a zimních měsících, při nízkých venkovních teplotách, využívají vakuové trubicové kolektory stávající sluneční záření mimořádně efektivně.

Vitosol 200-T SP2A, elegantní kolektor

Umožňuje na poloze nezávislou a tím obzvláště flexibilní montáž.

Vitosol 200-T SP2A 

Výhody kolektorů Vitosol 200-T SP2A:

 • Elegantní a atraktivní design
 • Konstantně vysoký výkon bez rizika znečištění
 • Vakuový trubicový kolektor podle principu Heatpipe pro vysokou provozní bezpečnost
 • Vyžaduje méně plochy než plochý kolektor
 • Na poloze nezávislá a obzvláště flexibilní montáž

Pěkná silueta na balkoně

Vakuový trubicový kolektor Vitosol 200-T SP2A vytváří na fasádách, balkonech, šikmých střechách a stejnou měrou i u velkých zařízení pěknou siluetu. Díky svému elegantnímu vzhledu vytváří atraktivní architektonický prvek. Hodí se pro malá a velká zařízení.

Nabízí vysoké výkonové hodnoty díky vakuové izolaci v trubicích a vysoce účinné tepelné izolaci z melaninové pryskyřičné pěny v krytu kolektoru.

Technika Heatpipe ho činí bezpečným z hlediska provozu. Díky integrovaným absorpčním plochám ve vakuové trubici poskytuje konstantně vysoký výkon bez rizika znečištění.

Maximální přenos tepla díky Duotec

K dosažení maximálního přenosu tepla jsou kondenzátory kompletně obklopeny patentovaným dvoutrubicovým tepelným výměníkem Duotec z nerezové oceli.

Vitosol 200-T SP2A lze montovat nezávisle na poloze a mimořádně flexibilně. Pro rychlou instalaci potřebuje specialista pouze dvě montážní kolejnice na modul

Princip Heatpipe

U principu Heatpipe neproudí solární kapalina přímo přes trubice. Místo toho se v trubičce pod absorbérem odpařuje teplonosné médium a následně pak předává teplo přes dvoutrubicový tepelný výměník Duotec solární kapalině.

Vitosol 200-T SPE, kolektor pro montáž naležato

Typ SPE – ideální pro velká zařízení.

Vitosol 200-T SPE 

Výhody kolektorů Vitosol 200-T SPE:

 • Ideální pro větší, naležato montovaná zařízení
 • Konstantně vysoký výkon bez rizika znečištění
 • Velký rozestup trubic snižuje zastínění
 • Menší požadavek na plochu než u plochých kolektorů
 • Vakuový trubicový kolektor podle principu Heatpipe pro vysokou provozní bezpečnost

Horizontální montáž

Vakuový trubicový kolektor Vitosol 200-T SP2E je speciálně koncipován pro montáž naležato u velkých zařízení. Z toho důvodu je ztráta tlaku ve sběrném potrubí výrazně nižší než u běžných kolektorů.

Nabízí vysoké výkonové hodnoty díky vakuové izolaci v trubicích a vysoce účinné tepelné izolaci z melaninové pryskyřičné pěny v krytu kolektoru.

Technika Heatpipe ho činí bezpečným z hlediska provozu. Díky integrovaným absorpčním plochám ve vakuové trubici poskytuje konstantně vysoký výkon.

Větší průměr trubic

Velký průměr trubic u Vitosol 200-T SPE nabízí rovněž velkou absorpční plochu vztaženo na jednu trubici a tím i rychlejší montáž více modulů. Na základě vysokého výkonu trubicového kolektoru stačí menší instalační plocha než u plochých kolektorů.

Trubice mají mezi sebou větší rozestup a tím se snižuje riziko znečištění. Listí a sníh mohou snadno proklouznout. Kromě toho je značně redukováno i zastínění mezi absorpčními plochami.

Princip Heatpipe

Pro rychlou instalaci potřebuje specialista pouze dvě montážní kolejnice na modul. U principu Heatpipe neproudí solární kapalina přímo. Místo toho se v trubičce pod absorbérem odpařuje teplonosné médium a následně pak předává teplo přes dvoutrubicový tepelný výměník Duotec solární kapalině.

Vitosol 300-T, typ SP3B, výkonný kolektor 

Odpovídá maximálním požadavkům na efektivitu a bezpečnost.

Vitosol 300-T 

Výhody kolektorů Vitosol 200-T SPE:

 • Velmi vysoký výkon díky vakuovým trubicím z antireflexního skla
 • Vakuový trubicový kolektor podle principu Heatpipe s automatickým teplotním odpojováním pro nejvyšší provozní bezpečnost
 • Zvyšování výkonu pomocí otočných trubic
 • Konstantně vysoký výkon bez rizika znečištění
 • Snadná a rychlá montáž

Nadprůměrně dlouhá životnost

Trubicový kolektor Vitosol 300-T, typ SP3B splňuje nejvyšší požadavky na efektivitu a spolehlivost. S nadprůměrným solárním výnosem představuje nejvýkonnější kolektor v nabídce firmy Viessmann.

Jeho vakuové trubice z antireflexního skla a použití velmi kvalitních materiálů nabízí nejlepší výkonové hodnoty. To zajišťuje také vysoce účinná tepelná izolace z melaninové pryskyřičné pěny v krytu kolektoru.

Vysoká provozní bezpečnost s teplotním odpojováním

Nízký objem kapaliny v kolektoru a automatické teplotní odpojování zajišťují mimořádně vysokou provozní bezpečnost. Z toho důvodu se Vitosol 300-T, typ SP3B doporučuje také pro zařízení s dočasně redukovaným odběrem tepla (např. ve školách).

K dosažení maximálního přenosu tepla jsou kondenzátory kompletně obklopeny dvoutrubicovým tepelným výměníkem Duotec. Přijímá teplo mimořádně dobře a předává je na proudící teplonosné médium.

Princip Heatpipe

U principu Heatpipe neproudí solární kapalina přímo přes trubice. Místo toho se v trubičce pod absorbérem odpařuje teplonosné médium a následně pak předává teplo přes dvoutrubicový tepelný výměník Duotec solární kapalině.