Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla Viessmann jsou první volbou, pokud jde o to, spojit spolu úsporu nákladů na vytápění a ekologickou výrobu tepla. Neboť energie, kterou tepelné čerpadlo využívá, je v okolním prostředí neomezeně a zdarma vždy k dispozici. Pro zužitkování této energie vyžaduje plnohodnotný topný systém pouze malou část elektrické energie na pohon a čerpadlo. Viessmann tepelná čerpadla jsou nezávislá na fosilních palivech a aktivně přispívají k redukci tvorby CO2 a ochraně klimatu.

Tepelná čerpadla země/voda

Tepelná čerpadla země/voda využívají jako primární zdroj energie půdu, buď pomocí zemních kolektorů nebo zemních sond. Pokud je k dispozici voda jako zdroj tepla budou použita tepelná čerpadla voda/voda.

Tepelná čerpadla vzduch/voda

Tato tepelná čerpadla využívají jako primární zdroj energie venkovní vzduch nebo odpadní vzduch.

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda

Viessmann tepelná čerpadla se vyznačují oddělením na tichou vnitřní jednotku a venkovní jednotku přivádějící vnější vzduch. Při tomto typu instalace jsou omezeny nákladné průrazy stěnami a pokládání vzduchových kanálů.

Tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody

Tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody zajišťují nezávisle na ostatních topných systémech nízkonákladovou a energeticky úspornou přípravu teplé vody z tepla obsaženého ve vzduchu v místnosti.

Velká tepelná čerpadla

Vytápění s obnovitelnou energií z přírody – také ve větším výkonovém rozsahu.

Pasívní nebo aktivní chlazení

Chlazení pracuje na základě dvou rozdílných metod. Pasívní chlazení: Zde země popř. podzemní voda nabírá pomocí tepelného výměníku teplo z topného okruhu a odvádí je ven. Tato funkce se nazývá také „natural cooling“, neboť k ochlazování využívá přirozenou teplotu okolního prostředí. Až na regulaci a oběhové čerpadlo je přitom tepelné čerpadlo vypnuto. Aktivní chlazení: Zde se způsob funkce tepelného čerpadla jednoduše obrátí. Tohoto způsobu chlazení lze dosáhnout na základě reverzibilního provozu. To znamená, že chladicí okruh bude interně obrácen nebo se toho dosáhne externím přepnutím primárních a sekundárních přípojek. Stejně jako v případě ledničky pak tepelné čerpadlo aktivně chladí. Potom mluvíme o „active cooling“.